• Členovia

    • Žiacka školská rada v šk. roku 2019/2020

     PREDSEDA

     Karina Hricová, 3.A

      

     PODPREDSEDA

     Nina Královičová, septima

      

     TAJOMNÍK

     Klement Malíšek, Skarlet Rišová, 1.A

      

     HOVORCA

     Matúš Mahút, 2.B

      

     POKLADNÍK

     Branislav Nižnanský, 2.B

      

     NÁSTENKÁR

     Klaudia Solárová, tercia

      

     ZÁSTUPCOVIA TRIED

     prima – Muráňová Ella
     sekunda – Prísažná Luisa
     tercia – Jeleníková Karin, Mydliarová Paula, Solárová Klaudia
     kvarta – Kucík Martin
     kvinta – Krasuľa Bruno, Černinská Monika
     sexta – Krakovská Mária
     septima – Královičová Nina, Birtusová Natália

     1.A – Malíšek Klement, Rišová Skarlet
     1.B – Hrušková Lívia
     2.A – Jackanínová Nikoletta
     2.B - Kenderová Tamara, Mahút Matúš, Nižnanský Branislav
     3.A – Huntošová Klaudia, Hricová Karina
     3.B – Hlinková Lucia