• Absolventi GSA 2021
   • Modernejšie GSA
   • Vďaka projektu "Zvýšenie kvality na Gymnáziu Sv. Andreja v Ružomberku" získavame nové technológie pre vzdelávanie.
   • CAN YOU PLAY WITH ME?
   • 2019 - 2021 - výmenné pobyt na GSA vďaka projektu Erasmus+
   • Nová školská kaplnka
   • V septembri 2019 bola požehnaná nová školská kaplnka Ducha Svätého na GSA.
   • Školská knižnica A. Hlinku
   • Od septembra 2018 môžete na GSA využívať priestory novej školskej knižnice a malej študovne na GSA.
  • Novinky

     • II. kolo prijímacích skúšok - OZNAM

      • Dávame do pozornosti žiakom 9. ročníkov ZŠ, že na GSA máme k dispozícii ešte 5 voľných miest na štúdium v štvorročnom študijnom programe gymnázium
      • II. kolo prijímacích skúšok na GSA sa uskutoční 22.6.2021
      • Prihlášku na štúdium si môžete podať do 15.6.2021
      • ​​​Kritériá na prijímacie skúšky nájdete
     • DVE PERCENTÁ PRE GSA

      Tlačivo - vyhlasenie_2_percenta_GSA.pdf

      Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Školské súťaže prebiehajú aj počas dištančného vzdelávania. V okresnom kole matematickej olympiády zahviezdia Alica Buchtová z KVARTY, ktorá suverénne vyhrala svoju kategóriu a postúpila do krajského kola súťaže. Gratulujeme a Alici držíme palce naďalej. ;)

    • Naši olympionici v ekonomike
     • Naši olympionici v ekonomike

      GSA sa aj v tomto školskom roku 2020/2021 opätovne zapojilo do školského kola v poradí už 4. ročníka Ekonomickej olympiády, ktorá kvôli pandémii koronavírusu prebiehala online formou. Počet zúčastnených študentov zaznamenala rekordnú účasť – spolu viac ako 8 000 súťažiacich, z toho 40 GSA-kov! 😊 A tak ako vlani, aj teraz sme bodovali. Melánia Zvolenčáková z oktávy s 92 % úspešnosťou sa umiestnila na 3. mieste v Žilinskom kraji a automaticky postúpila do krajského kola. Postup do krajského kola iba o vlások unikol aj Adamovi Gregorovi zo 4.A, ktorý v školskom kole Ekonomickej olympiády dosiahol 76 % úspešnosť. Okrem menovaných pekné výsledky dosiahli aj ďalší žiaci, ktorým týmto ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. V marci sa uskutoční krajské kolo a už teraz Melánii všetci držíme palce! 😊

     • Olympionici GSA - v Angličtine

      V šk. roku 2020/2021 prebieha už 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku

      V krajskom kole Martin Šnauko získal 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo!!! GRATULUJEME!!!

      13.januára 2021 sa online formou konalo okresné kolo, na ktorom nás reprezentovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Piatok 18. 6. 2021
  • Počet návštev: 10222788