• 1992-2017 25 rokov od založenia gymnázia
   • Pôvodná budova Rímskokatolíckej ľudovej školy
    1872 -2017 145 rokov od založenia
  • Novinky

     • POZVÁNKA - RODIČOVSKÉ

      Pozvánka

      na spoločné stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční

      vo štvrtok 20. 9. 2018 o 15,30 v telocvični pri GSA

      Program plenárneho stretnutia rodičov: od 15,30 -16,00 hod

      1. Otvorenie
      2. Príhovor riaditeľa školy, predstavenie plánu práce školy – projekty, podujatia, ...
      3. Správa RS GSA za šk
    • DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
     • DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

      Program DofE

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

    • GSA-ci v Budapešti
     • GSA-ci v Budapešti

      Počas tohtoročných prázdnin (12. – 17. 8. 2018) zavítalo dvadsať žiakov a absolventov Gymnázia sv. Andreja do hlavného mesta Maďarska. Zúčastnili sa druhého medzinárodného stretnutia absolventov nábožensko-sociálnych projektových týždňov, tzv. Projektwochen, ktoré už niekoľkokrát aj na Slovensku zrealizovala organizácia SocioMovens v spolupráci s cirkevnými gymnáziami Spišskej diecézy. Cieľom podujatia s názvom Compact for Europe bolo umožniť mladým zo siedmich krajín Európy (Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Nemecka, Chorvátska a Ukrajiny) zažiť radosť zo spoločenstva, nadviazať nové priateľstvá, vzájomne si zdieľať svoje skúsenosti z náboženského života a sociálnej práce a povzbudiť sa k aktívnemu prežívaniu viery. K silným momentom podujatia určite patrilo stretnutie s maďarským prímasom kardinálom Petrom Erdőm, ale aj duchovné impulzy zakladateľa organizácie SocioMovens preláta

  • Fotogaléria

   • Chorvátsko 2018
   • Otvorenie školského roka 2018/2019
   • GSA-ci na prazdninovom projekte v Budapešti
   • Vitajte v novom školskom roku
   • Sekunda na cestách
   • Deň rodiny v Ružomberku
   • Tatranskí rytieri
   • Prosiecka dolina a Roháćske plesá
   • Terchová - Jánošíkove diery
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Piatok 21. 9. 2018
  • Počet návštev: 6281676